تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / کرونا بە فاز ۴بازار مصلی شهر معشور در احواز اشغالى رسید

کرونا بە فاز ۴بازار مصلی شهر معشور در احواز اشغالى رسید

کرونا بە فاز ۴بازار مصلی شهر معشور در احواز اشغالى رسید. یک جوان ۲۰ساله بر اثر کرونا درگذشت.
۴ مارس ۲۰۲۰

أمير الأحوازي
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply