نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

بازداشت سه فعال سیاسى احوازی

خبرگزارى هرانا – سه فعال سیاسى  احواز، طى ماه گذشته، بازداشت شدند.

بنابر اطلاع منابع هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دو برادر به نام هاى عبد على و هاشم مزرعه، طى روزهاى دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت ماه، توسط نیروهاى امنیتى در اهواز بازداشت شدند.

همچنین به گفته فعالان حقوق بشر در احواز، على مزرعه نیز هنگام خروج از ایران و بعد از آخرین ارتباط با خانواده اش در ارومیه به تاریخ بیست و سوم اردیبهشت، ناپدید شده و تاکنون اطلاعى از وى در دست نیست.

از اتهامات و محل نگهدارى این سه تن هیچ اطلاعى در دست نیست و مراجعات مکرر خانواده هاى آنان به ستاد خبرى احواز و دادگاه انقلاب نیز تاکنون بى پاسخ مانده است

 

بایگانی جبهه دمكراتيك مردمي الاحواز

2016.03.05

خروج از نسخه موبایل