نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

اطلاعيه جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز به مناسبت “روز جهانى زن”

8 مارس 1857 یک روز تاریخی در مبارزات زنان و نبرد طولانی آنها در راه تحقق برابری و عدالت اجتماعی آنهاست. همه زنان و مردان آزاد دنیا این روز را جشن میگیرند، روزی که در آن نیمی از جامعه از بند برده داری، استثمار و تبعیض آزاد گشت.
از 8 مارس 1857 تا به امروز، زنان، بمنظور برخورداری از برابریهای مدنی، انسانی و حقوقی خود در تمامی زمينه‌های سیاسی، مدنی، اقتصادی و فرهنگی پیروز میدان مبارزه خویش بوده‌اند. از منظر حقوقی، اقتصادی و فرهنگی آنان موفق به کسب بالاترین مقامهای حکومتی در مهمترین کشورهای جهان و حتی جهان سوم نیز گشته‌اند؛ اما مبارزه آنان همچنان تحت لوای قوانین، آداب و رسوم، عادات، جنگ ها و اشغالگریهایی که هنوز دامنگیر بخش بزرگی از جوامع بشری است، ادامه دارد و هنوز هم در چنین شرایطی و در این برهه از زمان، حکومت‌های دیکتاتوری، زنان را از منظر موجودی درمانده و ناتوان می‌نگرند.

در الاحواز انقلابی و در مواجهه با اشغالگران ایرانی که نظامی عمدتاً بر پایه‌های تروریسم، قانون شکنی، ارتجاع، نژادپرستی، شکنجه و ​​خصومت و دشمنی با هر آنچه که نمادی از عرب و ملت عربی باشد، استوار است، زنان عرب الاحوازی شاهد پایمال شدن ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خویش که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کلیه اسناد مربوط به حقوق زنان بطور کل آمده است، میباشد.
اما علیرغم سیاستهای برنامه ریزی شدهٔ اشغالگران نژادپرست فارس که زنان عرب الاحوازی را با هدف دور کردن او از نقش پیشگام و رهایی بخشش در کنار برادر الاحوازی خود، هدف قرار داده است، زنان الاحوازی توانستند آن سیاست آپارتایدی سیستماتیک را بواسطهٔ اثبات حضور پررنگ خود در همه زمینه‌های مبارزات ملی، به چالش بکشند و شایستگی خود را در پیشبرد مبارزات انقلابی، فعالیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و علمی به منصهٔ ظهور بنشانند. او در راه احقاق حقوق خود و آرمان‌های میهن به تاراج رفتهٔ خویش فداکاریهای عظیمی را به نمایش گذاشت و بسیاری از محدودیت‌ها و زنجیرهایی که توسط اشغالگران نژادپرست بر ضد آنها إعمال شده بودند را شکست. او بسیاری از آداب و رسوم، سنت‌ها و تحریف های مختلف بر ضد حقوق خود را که از راه تعابیر و تفاسیر [صنفی] دینی مورد حمایت دولت اشغالگر فارس است، شجاعانه زیر پاهای خود لگدکوب کرد. در عین حال او نهاد اساسی و بنیان گرم خانواده الاحوازی را حفظ کرد. خانواده‌ای که پایه‌های انقلاب و شعور ملی را پیش میبرد و هویت ملی_عربی الاحوازی و ارزشهای انسانی و تاریخ و تمدن اسلامی ما را حفظ میکند. تمدن اسلامی که شدیداً تبعیض، نژادپرستی و ظلم و ستم را رد کرده، بر برابری، عدالت و اخلاق انسانی قویاً تأکید میکند.

در این مناسبت بزرگ بشری، افتخارات زنان شجاع الاحوازی، زنان شهید و زنان دلیر زندانی را یادآور میشویم و فداکاری های آنها را در راه استقلال و آزادی وطن عربی مان، صمیمانه ارج می‌نهیم. این جبهه مبارزات زنان الاحوازی در راه برابری، عدالت و حقوق انسانی شان را تبریک می‌گوید.
جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز بر لزوم حمایت از مبارزات زنان حق طلب الاحوازی به منظور احیای حقوق آنها که هر روزه مورد نقض مقامات اشغالگر ایرانی و قوانین نژادپرستانه و تفاسیر غرض‌ورزانهٔ دینی قرار میگیرد، تاکید میکند. همچنین تأکید میشود که آزادسازی الاحواز با تلاش و فداکاری نیمی از جامعه صورت نمی‌پذیرد در حالیکه نیم دیگر جامعه در این راه تلاشی ننماید. با وجودیکه زنان دچار محدودیت‌های سنگینی شده‌اند که مانع از ورود تمام عیار آنها به میدان نبرد آزادیبخش میشود باید این مهم را نیز دانست، همانگونه که زنان در بسیاری از جوامع انقلابی در منطقه و جهان نقش سازنده و تأثیرگذار دارند، استقلال و آزادی و رهایی از شر اشغالگر فارس هرگز دست نخواهد داد تا آن زمان که به میزان زیادی از شرکت زنان در فرایند آزادسازی وطن عربی الاحواز جلوگیری شود و او را با إعمال محدودیت های غلط سنتی وادار نماییم تا پنجره آزادی خود را در خانه همسایه و دشمن جستجو کند.
زنان مبارز احواز
جبهه شما، جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز، ضمن تأکید بر لزوم مشارکت شما شیرزنان شجاع احوازی در مبارزات رهایی‌بخش، بر لزوم پذیرش این چالش توسط شما زنان غیرتمند الاحوازی و ورود به همه عرصه‌های مبارزات بنیان برافکن انقلابی در احیای حقوق و آزادی خود تأکید میکند. چرا که این جبهه مردمی در تلاش است تا میهن عربی الاحواز را از چنگال اشغالگر فارس اجنبی برهاند.
زنده باد مبارزات زنان احواز بمناسبة
8 مارس در روز جهانی زن
پاینده باد مبارزات حق طلبانه ملت عرب الاحواز
استقلال،برابرة و دموکراسی
جبهه دموکراتیک مردمی الاحواز
8 مارس 2020
ترجمه از نسخه عربي
مترجم: فواد فرج پور

خروج از نسخه موبایل