الاحوازجهانملل تحت ستم

رژیم اشغالگر وتروریستی ایران اقلام بهداشتی و ماسکی که مارک “سازمان بهداشت جهانی” و “یونیسف” دارد را به مردم فروخت؛

رژیم اشغالگر وتروریست ایران اقلام و کمکهای بهداشتی نهادهای بین المللی را رایگان میگیرد ، اما به مردم میفروشد.
۲۰ مارس ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا