Home / گزارش ها / الاحواز / ماسکهای ایرانی در فروشگاه های ترکیه

ماسکهای ایرانی در فروشگاه های ترکیه

درحالی که در جغرافیای سیاسی ایران کادر درمانی و مردم از کمبود ماسک رنج می برند مافیای کثیف سپاه تروریستی پاسداران رژیم اشغالگر وتروریستی ایران ماسکها را در انبارهای خود احتکار کرده و به کشورهای دیگر صادر می کنند تا پول آن را به جیب بزند.


۲۵ مارس ۲۰۲۰

أمير الأحوازي
مركز اطلاع رسانى جبهه دمکراتیک مردمی احواز

https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply