الاحوازجهانملل تحت ستم

دروغ ھای مقامات أشغالگر ایران در مقابله با ویروس کرونا.!!

به گزارش منابع اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی احواز ، در رابطه با گفته های روحانی رئیس نظام اشغالگر ایران ، كه بيست هزار تخت ھای خالی در جغرافياى موسوم به ايران وجود دارد کە آنھا را برای بیماران کرونایی اختصاص دادە اند؟

آيا منظور مقامات رژیم از اتاقھای یک تختەایی کە آنھا را تبدیل بە ٤ تختە کردەاند و کمبود تخت برای پذیرش بیماران؟

واین نشانگر مشکل تخت خالی نیست. بلکه مشکل سیاستهای دموگرافیک شیطان صفت رژیم اشغالگر ایران در شیوع ویروس کرونا که برای نابودی ملل تحت اشغال بكار مى برد.

تا به دیروز شنبه قبل از اعتراف “علی اکبر حق دوست” رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی از انتشار ویروس کرونا برای سومین ماه متوالی از ماه ژانویه گذشته/بهمن 98 خبر داد.

اصرار بر پنھانکاری ورود ویروس چینی بە جغرافیای موسوم به ایران جعلی و پس از آن انتقال به جغرافیای الاحواز اشغالی و قربانی کردن ملت مقاوم عرب الاحواز و نیز برای مشارکت بالای ملل تحت اشغال در انتخابات و راھپیمایی نامشروع ٢٢ بھمن را داشته اند.

لازم بذکر است که گفته های روحانی رئیس نظام اشغالگر ایران در امنیتی کردن فضای بیمارستانھا و تھدید و ارعاب پرسنل پزشکی برای عدم منتشر کردن اخبار واقعی در مورد این بحران و نبود تجیھزات حفاظتی برای پرسنل بیمارستانھا و احتکار کمکهای کشور ها وسازمان بهداشت جهانی و فروش آن توسط سپاه تروریستی پاسداران در بازار سیاه مطابقت دارد.

این درحالی است که محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه رژیم بارها و بارها تکرار کرده است که با توجه به آنچه وزارت اعلام کرده است ، دعوت خود به کشورهای غربی را برای لغو تحریم ها و همکاری با رژیم اشغالگر فارس ، برای مقابله با “ویروس کرونا” ، که منجر به کشته شدن بیش از 2500 نفر و مبتلا شدن حدود 35000 نفر در جغرافیای موسوم به ایران جعلی شده است.


علی حردانی پور احوازی
مركز اطلاع رسانى جبهه دمكراتيك مردمى احواز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا