الاحواز

ابو شريف الأحوازي… نجات جان زندانيان الأحوازي ، تكليفي است شرعي و عرفي بر عهده تك تك ما الأحوازي ها

صلاح ابو شريف الأحوازي رئيس جبهه دمكراتيك مردمي الأحواز در بيانيه اي كه به موضوع زندانيان الأحوازي در بند هاي نظام اشغالگر، صادر شد خاطر نشان نمودند كه همه ي الأحوازي ها چه در داخل و چه در خارج از الأحواز نسبت به جان زندانيان مسؤليت دارند و هر آنچه كه در توان دارند بايد در حمايت از آنان به كار بندند.
و طبق اخبار رسيده از داخل الأحواز، زندانيان در زندان هاي نظام اشغالگر دست به شورش هاي سراسري زده اند.
ديروز در ١١ فروردين ١٣٩٩ و در حركتي مشابه در زندان سپيدار الأحواز، شورش بزرگي بر پا شد و عده اي از زندانيان قادر به فرار از زندان شدند و عده اي ناكام ماندند كه نيروهاي نظامي اشغالگر در برخورد با زندانيان، مرتكب جنايت هاي هولناكي شدند.
اين شورش ها به سبب انتشار گسترده و عامدانه كرونا ويروس در زندان هاي نظام تروريستي است كه موجب كشته شدن عده ي زيادي از زندانيان و ترس و واهمه بقيه زندانيان براي نجات جانشان از مرگ حتمي، سبب شورش شد و اين مساله در همه جغرافياي موسوم به ايران اتفاق افتاد.
و همچنين طبق گزارش هاي ارسالي و مستند از الأحواز اشغالي، نظام آخوندي با قصد و عمد زندانيان مبتلا به ويروس كرونا را از ديگر نقاط ايران به زندان شيبان الأحواز كه بزرگترين زندان جغرافياي موسوم به ايران است منتقل نمود تا نقشه و طرح تروريستي خود را براي از بين بردن زندانيان عملياتي سازد، آنهم زنداني كه از بديهي ترين امكانات سلامتي و بهداشتي، محروم است و همين عامل باعث اعتراض گسترده زندانيان به اين مساله شد.
صلاح ابو شريف الأحوازي، از تمامي الأحوازي هاي ساكن الأحواز خواست تا به زندان ها بروند و از فرزندان دربند خود حمايت نمايند.
ايشان افزود:
به راستي كه زندانيان زندان هاي سپيدار و شيبان از ما طلب كمك مي كنند و حمايت از آن ها در مقابل نظام اشغالگر، بر همه ما امري واجب است چون نظام اشغالگر براي تصفيه ي كامل زندانيان، از انجام هرگونه اقدام فروگذار نيس.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا