نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

اسیران احوازی در محاصره جنایتهای رژیم اشغالگر ایران.!!!

ه گزارش منابع اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی احواز ، فعال مدنى احوازى #اسیر عيسى دمنى در زندان مرکزی رژیم در منطقه شيبان شمال احواز پایتخت دوچار سكته مغزى شده است.

منابع در ادامه می افزاید؛ امروز دوشنبه ۳۰ مارس”اسیر عیسی دمنی” پس از تحمل فشارهاى روحى در روزهای گذشته امروز مورد حمله سکته مغزی شده ، و پس از آن توسط همبندان وی به بهدارى زندان منتقل گردیده ، ولی مسؤولين زندان رژیم فاشیست از بسترى او در بيمارستان در خارج از زندان خودارى كردند.

در ضمن این سکته مغزی باعث “فلج شدن فك” اسیر عیسی دمنی شده است.

على حردانى پور احوازی
مركز اطلاع رسانى جبهه دمكراتيك مردمى احواز

خروج از نسخه موبایل