تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / آیا من پناهنده سیاسی هستم”

آیا من پناهنده سیاسی هستم”

بسم الله الرحمن الرحیم”

آیا من پناهنده سیاسی هستم”

تعریف پناهنده سیاسی بر پایه ماده چهارم از اعلامیه حقوق بشر ژنو،اگر شخصی مورد تعقیب و پیگرد دولت و یانظام حاکم و یا یک گروه قرار گرفته باشد.حق پناهندگی را دارد.پناهنده سیاسی در مقابله با نظام حاکم تحت تعقیبشکنجه آزار و اذیت قرار گرفته و شاید سالیان سال زندانی شده باشد.واز تمامی حقوق اولیه خود محروم بوده.اینامر باعث میشود که فرد وطن خود را ترک کرده و برای ابراز هویت فکری خود به کشوری که حقوق بشر درآنجا مراعات می شود مهاجرت کند.حال بماند برای رسیدن به آن کشور چقدر باید تلاش کند.تا به نتیجه مطلوب ودلخواه خود برسد.حال پس از استقرار فکری نباید دست از تلاش و کوشش برندارد و همواره به فکر مردم محرومو مظلوم کشور خود باشد که زیر سلطه جلادان و حق خوار هستند.آنهایی که ادعای انسانیت و مرتبات عالی دیانتو فضل الهی را دارا هستند.و حقوق مردم را پایمال میکنند و یا به دیگران هدیه میدهند(سوریه.لبنان…) پناهندهسیاسی باید همواره در حال تغییرات فکری و عملی باشد تا نتیجه آن بعد ن حاصل شود.خانه پناهنده سیاسی وطناوست،وطنی که نظام ظالم آخوندی آن را به تصرف خود درآورده و بایستی از اشغال آن درآید.روحیه پناهندهسیاسی عضلانی است انگار از سرب ریخته شده است واهمه ایی” از مرگ ندارد*برای رسیدن به حق سلب شده وآزادی مردم در بند نظام آخوندی بیایید پناهنده سیاسی باشیم.

………………..

نویسنده:کریم احمدی نسب

سخنی از غلامحسین ساعدی*

About Admin

Leave a Reply

Share This