تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / تجمع و اعتصاب کارگران شهرداری القنیطره (دزفول) احواز اشغالی مقابل ساختمان شورای

تجمع و اعتصاب کارگران شهرداری القنیطره (دزفول) احواز اشغالی مقابل ساختمان شورای

تجمع و اعتصاب کارگران حمل زباله شهرداری القنیطره (دزفول) احواز اشغالی ظهر شنبه، مقابل ساختمان شورای این شهر
آنها گفته‌اند کارگران تهدید شده اند که در صورت تجمع از محل کار خود اخراج خواهند شد.
۴ آوریل ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

About Admin

Leave a Reply

Share This