ملل تحت ستم

تخریب خانه های مردم محروم درایرانشهر بلوچستان اشغالی

نیروهای رژیم اشغالگر ایران با استفاده از اسلحه، منازل مردم را در علی آباد ورسول آباد بغدانی در شهر دراز ایرانشهر بلوچستان اشغالی روی سر مردم خراب کردند
با زور اسلحه وگذاشتن اسلحه روی سر مردم ، آنان را از خانهایشان بیرون کردند.
۱۶ آوریل ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

https://www.youtube.com/watch?v=FPrdnhWeGi0&feature=youtu.be

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا