تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / خراب کردن خانه های مردم…و درگیری مردم با پلیس رژیم اشغالگر ایران

خراب کردن خانه های مردم…و درگیری مردم با پلیس رژیم اشغالگر ایران

نظام رژیم اشغالگر ایران در مقابل زمین خواران سرمایه دار که عمدتا آخوندها و خودیهای نظام هستند سکوت کرده ولی خانه های فقرا را بر سرشان خراب میکند!

خراب کردن خانه های مردم با لودر و بولدوزر بخاطر عدم پرداخت عوارض شهرداری! محله ی فلک لدین
و درگیری مردم با پلیس رژیم اشغالگر ایران.
۱۵ آوریل ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

https://www.youtube.com/watch?v=XDXCuF837R8&feature=youtu.be

About Admin

Leave a Reply