نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

افزایش شمار زخمى شدگان جنایت ایران اشغالگر در زندان شيبان الاحواز!

مركز اطلاع رسانى جبهه دموكراتيك مردمى احواز گزارش داد ، که اسیر “سيد موسى موسوى”،27 ساله ،فرزند كريم،متاهل و داراى دو فرزند، از اهالى احواز پایتخت كوى عزيزيه که در بند زندانيان سياسى زندان مركزى در شمال احواز پایتخت كه روز ۳۱ مارت ۲۰۲۰ در قیام اسیران و زندانیان احوازی در زندان شيبان با تير نيروهاى امنيتى رژیم اشغالگر زخمى شد و در بيمارستان عامری(خمینی ملعون) احواز پایتخت بسترى شد.

اسیر سيد موسى هشت ماه پيش بازداشت شد و 5 ماه آن در بازداشتگاه اداره اطلاعات رژیم فاشیست در بازداشت بود.

به گفته اسیر سيد موسى؛ بعد از بیدار شدن از خواب براى استحمام و به حمام رفته بوده در حین بيرون آمدن، ديدم كه نيروهاى امنيتى به طرف زندانيان هجوم كردند. وی افزود: “در همین هنگام يكى از نيروهاى امنيتى وارد شد وبه طرف من با تفنگ ونچستر تيراندازى كرد، نیفتادنم منجر به شلیک کردن تير ديگرى بطرفم شد، و از ناحيه سر وصورت مجروح شده ام.

در ادامه می افزوید، بعد از آن همبنديانم آمدن و من را به بند 5 منتقل كردند وبعد از چند دقيقه نيروهاى امنيتى وارد بند شدند و با باتوم و هرچه در دست داشتند ما را شكنجه مى كردند وسپس من را به بيمارستان عامری(خمینی ملعون) احواز همراه شمارى از زندانيان منتقل كردند”.

اسیر سيد موسى موسوى روز پنج شنبه ۹ آوریل ۲۰۲۰ بعد از ده روز بسترى دوباره از بيمارستان به زندان شيبان منتقل شد.

در ادامه گزارش مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی احواز آمده است، “اسیر سید فارس طالقانى”، اهل شهر حمیدیه از اسیران سنی مذهب در بند 8 زندان شيبان نيز در اعتراضات روز ۳۱ مارت زندان شيبان از ناحیه سر تیر مورد اصابت قرار گرفت و چشمش را از دست داده است.

اسیر سید فارس، در قیام اسیران و زندانیان احوازی به دلیل هجوم وحشيانه نيروهاى سپاه و بسیج تروریست رژیم اشغالگر ایران به زندان شيبان از پشت بام، مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.

همراه اين دو اسیر شمار زيادى از اسیران و زندانيان نيز شهید و مجروح شدند از جمله يك اسیر دیگر بنام رحيم صوفى(عبيداوى) از ناحيه چشم زخمى شد و از سرنوشت او اطلاعى در دست نيست…

على حردانى پور احوازی
مركز اطلاع رسانى جبهه دمكراتيك مردمى احواز

خروج از نسخه موبایل