بیانه هاجبهه

اطلاعیه سیاسی جبهه دمکراتیک مردمی احواز بمناسبت 95 سالگرد اشغال نظامی احواز توسط دولت ایران

انسانهای ازاده جهان

ملل تحت ستم و اشغال شده توسط ایران

ملت فارس

 نود و پنج سال پیش و در چنین روزهای( 20 / اپریل 1925)سیاهی ارتش اشغالگر ایران از محورهای زمینی مختلفی و با ستفاده از كليه نيروهاي مسلح پیشرفته وقت و با همکاری حکومت وقت انگلیس سرزمین عربی احواز را اشغال نموده دولت ملی و مستقل احواز به پایتختی ( محمره)وبه رهبری شیخ خزعل کعبی حاکم وقت احوازراسرنگون کرده وطن ملی ما را به دولت ایران بصورت غیر قانونی و با زیر پا گذاشتن تمامی قوانین بین المللی ملحق نمود.

حکومتهای متعاقب دولت ایران با نقشهای شوم خویش و با نقض تمامی قوانین بین المللی و با ارتکاب جنایتهای فجیع و شرم اوار چون کشتار جمعی ملت عرب احواز؛ کوچاندن و مصادره روستاها و زمینهای مزوعی عربها ؛ منع مدارس عربی تغییر اسامی شهر وروستها از عربی به فارسی و شکنجه و اعدام فعالین سیاسی ومنع هرنوع فعالیت فرهنگی و مدنی ؛سیاست از بین بردن هویت ملی و عربی ملت عرب احوازرا به پیش گرفته تاشاید بتواند با مرورزمان اشغال نظامی احواز را به واقعیتی انکار ناپذیر تبدیل کرده حقیقت و چهره کریه اشغالی گری خویش را مخفی کنند. دولت اشغالگر؛ ترورویست پرور ایران که همه دارائهای ملل تحت اشغال را برای کمک به تروریستهای منطقه و سیاستهای توسعه طلبانه و برنامه های موشکی و هسته ای هزینه میکند؛ همینک ضعیفتر و عاجزتر از همیشه در تمامی صحنه های داخلی و بین المملی ظاهر شده تا جائیکه قادر به تامین ساده ترین مستلزمات روزمره زندگی برای ملیونها انسانی که همیک با یکی از خطرناکترین تهدید زندگی که همانا فایروس کوفید 19 تامین نماید. تا جائیکه دهها هزار انسان بی گناه را به دام مرگ گسیل کند.

 

انسانهای ازاده جهان

ملت ما ؛ چون تمامی ملتها تحت ستم و اشغال شده برای باز پس گرفتن استقلال وازادی خویش مبارزه رهائی بخش ملی را از روزهای اول اشغال احواز توسط ایران شروع نموده و تا کنون در این راه هزارانقربانی را به اغوش مقدس احواز فرستاد ؛ اما تسلیم خواست اشغالگران نشد. اشغالگرانی که مبارزان ما را به اتهامهای واهی و مضکی ؛ چون وابسته و مزدور کشورهای اجنبی ؛ قاچاقچی ؛ مواد مخدر ؛ صدامی ؛ و اخیرا وهابی وتروریست دسته دسته اعدام کرده و می کنند تا شاید بتوانند صدای ازادی خواهی و اراده ازادزیستن ملت ما را خفه کنند . انان انسانهای را اعدام میکنند که تنها جرم انها ؛ رد بردگی و اسارت و داشتن اندیشهای ولای انسانی است.

اشغالگران که برای تثبیت اشغال خویش بر عامل سرکوب و زمان تکیه داشتند قافل از این بودند که هرگز اشغالگران در هیچ جای دنیا پیروز نشدند و در نهایت شکست خورده وبا سر افکندی مجبور به فرار شده؛ملت تحت اشغال سرفرازانه فرار انان را جشن میگرد. اشغالگران ایرانی غافل از این هستند که مقاومت ملت ما با گذشت زمان ابدیدهتر میشود کما اینکه حرکت رو به جلوی جامعه بشری بسود جنبش ازاد اندیشی وازاد زیستن است .

فرزندان غیور ملل تحت اشغال ایران

جبهه دمکراتیک مردمی احواز و ملت عرب احواز که مبارزه ملت احواز برای رهائی را بخشی تفکیک ناپذیر از جنبش ملل تحت ستم و اشغال شده ترکمنستان جنوبی ؛ بلوشیتان؛ کردستان ؛ و ازربایجان جنوبی لورها وبختیاریها کاسبینها … می داند با تاکید بر وحدت مبارزات ملل غیر فارس در جغرافیای موسوم به ایران ؛متلاشی شدن دولت اشغالگر ایران و رسیدن به استقلال ملل تحت ستم را تنها در گرو وحدت مبارزاتی ملل تحت اشغال در صحنهای ملی و منطقه ای و بین المللی میداند که بدون شک سازمانهای اگاه تا کنون گامهای مهمی را در این زمینه برداشته اند. ودرتمامی صحنه های مبارزه در کنار هم بوده و این همبستگی روز به روز مستحکمتر میشود. تا جائیکه رژیم اشغالگر ایران و بظاهر مخالفین دروغین انرا به وحشت انداخته به هر دری بر منع جنبش روبه توسعه ملل تحت اشغال میزنند.

انسانهای ازاده

جبهه دمکراتیک مردمی احواز که بخشی مهمی از جنبش ازادی بخشی ملت عرب احواز است بدین مناسبت مهم مواضع خویش چنین اعلام میکند.

1- سرزمین احواز در تاریخ 20 اپریل 1925 توسط دولت وقت ایران اشغال نظامی شده وملت عرب احواز با شیوهای مختلف این اشغال را محکوم کرده و وجود تمامی موسسات نظامی ؛ انتظامی و سیاسی ایران در احواز را نامشروع دانسته و خواهان خروج فوری نیروهای اشغال گر ایران ازاحواز است .

2- جبهه دمکراتیک مردمی احواز ادامه اشغال احواز توسط دولت ایران را ناقض تمامی قوانین بین المللی می داند و از تمامی سازمانهای و کشورهای جهان و شورای امنیت می خواهد تا ایران را دولتی اشغال گر معرفی کرده و ایران راپایبند تعهدات قانونی وبین المللی نمایند.

3- جبهه دمکراتیک مردمی احواز مقاومت اشغالگران با تمام شیوهای قانونی که توسط قوانین بین المللی تجویز شده را حق ملت عرب احواز می داند . واشغالگران و سیاستهای استبدادی انان که مانع راه های مسالمت امیز حل قضیه ملت عرب احواز است را مسئول خوشنتها وکشتار بیگناهان از هر طرف می داند.

4- جبهه دمکراتیک مردمی احواز راه حلهای قانونی و دمکراتیک بین المللی که برپایه حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم و تحت اشغال طرحریزی شده را بتهرین گزینه منع خشونت و نفرت دانسته بر ان تاکید مجدد میکند.

5- جبهه دمکراتیک مردمی احواز تاکید می کند که با ملت فارس یا هرملت دیگری در دنیا خصومت و دشمنی ندارد؛ و از همه ملتهای ازاده  و ازاد اندایشان ملت فارس میخواهد تا سردمداران خویش را از ادامه کشتار ملت عرب احواز منع نموده تا بتوان در اینده منطقه و دنیای بهتری داشته باشیم .

6- جبهه دمکراتک مردمی احواز تاکید می کند که تمام شهروندان احوازی از هر قومیتی باشند شهرودان احواز  دمکراتیک ومتمدن هستدند  و بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر با همه شهروندان برخورد  میشود

7- جبهه دمکراتیک مردمی احواز از شهروندان احوازی غیر عرب می خواهد تا در مبارزه ازاد سازی احواز شرکت کنند و حساب خویش را از اشغالگران همینک جدا سازند .

8- جبهه دمکراتیک مردمی احواز ؛ با محکوم کردن ساسیتهای توسعه طلبانه و تروریستی ایران در کشورهای منطقه با تاکید بر اهمیت ادامه فشارهای بین المللی و منطقه ای  برای جلوگیری  از برنامه هسته ای و موشکی و تروریستی ایران شدیدا از ادامه تحریمهای بین المللی و خصوصا دولت امریکا و اتحادیه اروپا حمایت میکند.

در نهایت جبهه دمکراتیک مردمی احواز با ملت و شهدای احواز تجدید پیمان میکند که تا رسیدن ملت احواز به حق تعیین سرنوشت و تاسیس دولت ملی و مستقل احواز با استفاده از کلیه شیوهای مشروع بین المللی به مبارزه رهائی بخش ادامه می دهد و در این راه همه نیروهای خویش را به کار خواهد گرفت .

 

احواز ازاد خواهد

درود بر روح پاک شهدای احواز

زنده باد مبارزات رهائی بخش ملت عرب احواز

جبهه دمکراتیک مردمی احواز  20/اپریل 2020

www.alahwaz.com

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا