نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

پیام جبهه ملل برای تعیین حق سرنوشت “ایران” بمناسبت بیست آوریل ١٩٢٥، نود و پنجمین سالگرد اشغال الاحواز

نودوپنج سال پیش در چنين روزی، یعنی 20 آوریل 1925 ارتش اشغالگر ایران با کمک و برنامه ریزی کشور پادشاهی انگلستان به احواز یورش برده، دولت ملی احواز را ساقط نمود و کشور مستقل احواز را به دولت تازه تاسیس ایران جعلی ضمیمه کرد. رژیم‌های بعدی دولت اشغالگر ایران برای جلوگیری از قیام ملت عرب احواز و به منظور جلوگیری از تشکیل مجدد دولت ملی الاحواز برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی خود را توام با خون ریزی و سرکوبهای وحشیانه، تغیر ترکیب جمعیتی الاحواز از طریق اسکان فارسها در الاحواز و بکارگیری سایر روش‌ها در فارسی سازی ملت عرب احواز بکار بستند. این سیاست‌ها بعد از سرنگونی پهلوی ها نیز هنوز هم با شدت و حدت بیشتری ادامه دارند. اعدامهای دسته جمعی فعالان ملی الاحواز، دستگیرهای گسترده، بیابانسازی تمامی الاحواز، غارت منابع طبیعی آن، گسترش فقر، توزیع انواع مواد مخدر سنتی و جدید، ممنوعیت ایجاد مدارس عربی، ممانعت از تاسیس هرگونه جمعیت و یا احزاب سیاسی که مدافع منافع، فرهنگ و زبان ملت عرب باشد، ارتکاب جنایت‌هایی همچون قتل عام فعالان سیاسی شهر معشور احواز که به نیزارها پناه برده بودند، انتشار عمدی ویروس کووید 19 در احواز و خصوصا زندانهای مرکزی شیبان و سپیدار احواز و جنایتهای بیشمار دیگر .. همه و همه شاهدی بر سیاست‌های آپارتايدی_ نژادی اشغالگران فارس است. البته این سیاست ضد انسانی علیه تمامی ملل تحت اشغال ایران در حال اجراست. ملل مبارز غیر فارس هم اینک که دولت اشغالگر ایران که فاقد هرگونه مشروعیت قانونی و شرعی است، به سبب سیاستهای ضد انسانی و نقض صریح قوانین حقوق بشر و کلیه معاهدات بین‌المللی و اصرار در پیش‌برد برنامه‌های موشکی و هسته‌ای نظامی و دخالت در شئون داخلی کشورهای منطقه از طریق ترویج تروریسم و جنگهای فرقه‌ای، ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراین و پنهان کاری در منتشر ساختن ویروس کووید19 در جغرافیای سیاسی موسوم به ایران و نیز کشورهای منطقه، در شرایط بسیار سخت داخلی، اقلیمی و بین‌المللی قرار گرفته است.
بهمین خاطر جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از همه ملل تحت اشغال میخواهد که مانند همیشه بیداری خود و ملت‌های خویش را حفظ کرده و در صف اول مبارزات رهائی بخش که ضامن رسیدن به حق تعیین سرنوشت و حق تاسیس دولت مستقل باشد شرکت نمایند و هرگز فریب شعارها و قراردادهای شوونیسم فارسها یا سازمان‌های بظاهر بی‌طرف اما سراسر ایرانی را نخورند؛ چرا که تنها ضامن رسیدن به آزادی حقیقی و استقلال ملتهای تحت اشغال ایران، حفظ بیداری و وحدت و یکپارچگی این ملت‌ها با یکدیگر است. یقینا این هدف، تنها با مشارکت وسیع شما و هماهنگی‌های بسیار عمیق مبارزاتی همه ملل غیر فارس در جغرافیای سیاسی ایران و همراهی با جنش بین المللی ضد سیاستهای توسعه طلبانه شوونیسم فارس محقق خواهد شد.
جبهه ملل بمناسبت 95مین سالگرد اشغال نظامی الاحواز مواضع سیاسی خویش را چنین اعلام می‌کند،

1- جبهه ملل، اشغال سرزمین ملت عرب احواز و دیگر ملل تحت اشغال رژیم اشغالگر و تروریست ایران را محکوم کرده و آنرا یک عمل غیر قانونی و ناقض کلیه معاهدات بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر میداند.
2- جبهه ملل مبارزات ملت عرب احواز و کلیه ملل تحت اشغال و ستم دولت ایران برای رسیدن به حق تعیین سرنوشت وتاسیس دولت مستقل ملی را حق مشروع دانسته و آنرا مطابق با کلیه قوانین بین المللی میداند. 3- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” تمامی ملل غیر فارس تحت اشغال ایران را به وحدت و یکپارچگی مبارزاتی جهت بازپس گرفتن حقوق انسانی و ملی و حق تعیین سرنوشت و تاسیس دولت ملی مستقل فرا میخواند.
4- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” حمایت کامل خود را از کلیه مواضع دولت ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی که خواهان جلوگیری و توقف کامل برنامه های اتمی، موشکی و تروریستی ایران در منطقه و جهان هستند حمایت کرده، برنامه اتمی و موشکی رژیم اشغالگر ایران را خطری جدی برای صلح و امنیت منطقه و جهان می‌داند.
5- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از تمامی کشورها، سازمان‌ها و نهادهای دموکراتیک جهان میخواهد که از مبارزات استقلال طلبانه و بر حق ملل غیر فارس بر علیه رژیم تروریست ایران و برای رهایی این ملل از چنگال اشغالگران ایرانی و برقراری صلح و ثبات در منطقه و جهان حمایت کرده و به آنان یاری رسانند.
6- جبهه ملل از سازمان بهداشت جهانی و نهاد حقوق بشر سازمان ملل میخواهد که با سفر به جغرافیای سیاسی ایران از نزدیک با فاجعه کشتار سیستماتیک ملل تحت اشغال ایران و خصوصا زندانیان سیاسی [با استفاده از انتشار ویروس کووید 19در میان زندانیان توسط دولت ایران] به تحقیق و بررسی پرداخته و حقائق موجود را به گوش جهانیان برسانند.
7- جبهه ملل دخالت دولت اشغالگر ایران در مسائل داخلی کشورهای مستقل منطقه و شرکت مستقیم در کشتار مردم عراق، یمن، لبنان و سوریه و تشکیل گروه‌های تروریستی که باعث جنگهای داخلی و بی ثباتی در منطقه و جهان شده است، شدیدا محکوم می‌کند.

زنده‌باد الاحواز العربی
پاینده باد مبارزات ملل تحت اشغال ایران برای رسیدن به حق تعیین سرنوشت و تاسیس دولت مستقل ملی

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران”
٢١/٤/٢٠٢٠

خروج از نسخه موبایل