نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

هویت یکی دیگر از زندانيان زندان سپیدار در احواز پایتخت مشخص شد

هویت یکی دیگر از زندانيان زندان سپیدار در احواز پایتخت مشخص شد. نام امیر کریمی زاده فرزند ایرج و متولد سال ۱۳۶۵ است .وی در جریان اعتراض به نبود امکانات بهداشتی و ندادن مرخصی بخاطر ویروس کرونا بدست تیروهای امنیتی زندان کشته شد.
۱۹ آوریل ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

خروج از نسخه موبایل