Home / گزارش ها / الاحواز / ادامه فعالیتهای تروریستی رژیم اشغالگر ایران در آزمایش موشک بالستیک

ادامه فعالیتهای تروریستی رژیم اشغالگر ایران در آزمایش موشک بالستیک

پرتاب موشک بالستیک دور برد یا پرتاب نخستین ماهواره نظامی ایران اشغالگر توسط سپاه تروریست ۶٣ سال پس از شوروی سابق!؟

موشک بالستیک و دوربرد نور تحت عنوان نخستین ماهواره نظامی ایران اشغالگر صبح امروز چهارشنبه ۲۲آوریل از دشت کویر لوت توسط سپاه تروریستی پاسداران پرتاب شد.

باید منتظر عکس العمل جامعه جهانی با این آزمایش موشکی توسط سپاه تروریستی بود. موشکی که سپاه ادعا کرده ماهواره نظامی سوار بر آن بوده است!

در حالیکه از پرتاب نخستین ماهواره به فضا ۶٣ سال میگذرد، سپاه فاشیست پاسداران مدعی نوآوری شده است! این ادعای پرتاب ماهواره در حالیستکه تمام شواهد موجود حاکی از یک آزمایش موشک بالستیک دوربرد بوده است.


على حردانى پور احوازی
مركز اطلاع رسانى جبهه دموكراتيك مردمى احواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This