تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / کلیپی نادر از کوچه پس کوچه‌های احواز پایتخت در تابستان ۵۸، محله عامری

کلیپی نادر از کوچه پس کوچه‌های احواز پایتخت در تابستان ۵۸، محله عامری

کلیپی نادر از کوچه پس کوچه‌های احواز پایتخت
در تابستان ۵۸، محله عامری

‏شعار بچه‌ها:
‏مرگ مرگ بر مدنی، قاتل خلق عربی!

‏در آن تابستان و در جریان سرکوب مرکز سیاسی و کانون فرهنگی خلق‌ در المحمره در احواز اشغالی صدها زن و مرد عرب به دست مدنی حاکم نظامی رژیم اشغالگر ایران در احواز اشغالی کشته، اعدام، تیرباران و مفقود شدند!

۲۴ آوریل ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

About Admin

Leave a Reply