تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / تجمع اعتراضی صیادان در جزیره جسم در احواز اشغالی

تجمع اعتراضی صیادان در جزیره جسم در احواز اشغالی

جمعی از صیادان جزیره جسم احواز اشغالی در اعتراض به ۲ ماه اختصاص ندادن سهمیه سوخت به آنها در مقابل سازمان منطقه آزاد تجمع کردند.
۲۹ آوریل ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

https://www.youtube.com/watch?v=urBWlR7sM2o&feature=youtu.be

 

About Admin

Leave a Reply

Share This