نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

تظاهرات مسالمت آمیز مردم در لبنان به خشونت کشیده شد

شلیک نیروهای امنیتی به معترضان به فقر / بیکاری/و مداخلات احزاب وابسته به رژیم اشغالگر ایران ( حزب الله ) در امور سیاسی واقتصادی کشور خونین شد.
۲۷ آوریل ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

خروج از نسخه موبایل