ملل تحت ستم

اعتصاب کارگران آجرسازی تبریز آذربایجان جنوبی اشغالی وارد هفتمین روز خود شد

اعتصاب کارگران آجرسازی به پایین بودن دستمزها کارگران دستمزد ناچیزی می گیرند.
اکارگران میگویند دیگر تحملشان تمام شده است و تازمانی که دستمزدشان را زیاد نکنند سرکار نمی روند.
۲۹ آوریل ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا