نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

تمدید مجدد قرار بازداشت تروریست حمید نوری به اتهام دخالت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به مدت یک ماه دیگر

با حکم دادگاهی در سوئد مدت زمان بازداشت حمید نوری، که گزارش شده با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق در قوه قضائیه رژیم اشغالگر ایران بوده در رابطه با پرونده اعدام‌های سال ۱۳۶۷ بار دیگر تمدید شد.

بنا بر این گزارش حمید نوری تا ۲۷ ماه می در بازداشت باقی خواهد ماند.
۲۹ آوریل ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

خروج از نسخه موبایل