نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

امریکا پیش نویس قطعنامه‌ای را بین برخی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد توزیع کرده است

🔴آمریکا پیش نویس قطعنامه‌ای را بین برخی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد توزیع کرده است کە در صورت تصویب، تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه رژیم اشغالگر ایران را برای مدتی نامحدود تمدید می کند.
٢٩ آوریل ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

خروج از نسخه موبایل