تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / با دستور وزیر نفت رژیم اشغالگر ایران هزاران نفر در احواز اشغالی بیکار شدند

با دستور وزیر نفت رژیم اشغالگر ایران هزاران نفر در احواز اشغالی بیکار شدند

به دستور بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت رژیم اشغالگر ایران، شرکت نفت در الاحواز اشغالی موظف به ترخیص ٢٠ دکل حفاری از حوضه فعالیت شد. ترخیص این تعداد دکل‌های حفاری باعث بیکاری مستقیم ۴ هزار نفر از پرسنل این دکل‌ها و بخطر افتادن اشتغال حدود ١٠ هزار نفر که شغل‌شان بصورت غیر مستقیم با صنعت حفاری در ارتباط است خواهد شد.
۲ مه ۲۰۲۰

امیر احوازی

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This