نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

اعتراض خانواده‌های اسرای زندانی در مقابل زندان مرکزی شیبان

تعدادی از خانواده‌های اسرای زندانی در مقابل زندان مرکزی شیبان تجمع کردند زیرا از سرنوشت فرزندان خود، پس از قتل عام اسرای زندانی که در مارس گذشته در زندان انجام شد اطلاعی ندارند.

در تصاویر ویدئویی اعتراض و فریادها و ضجه های مادر دو اسیر بنامهای جابر و مختار البوشوکه و تعدادی دیگر از خانواده‌های اسرای زندانی در مقابل زندان دیده می‌شوند این خانواده ها پس از اطلاع از سرنوشت فرزندان خود که با شکنجه‌های وحشیانه از سوی اشغالگران فارس، اعترافات اجباری از آنها گرفته شد، در مقابل این زندان تجمع کردند. بعد از آن قتل عام، پرونده‌های جعلی برای بیش از 75 نفر از این اسرا ساخته شد.

از جمله این زندانیان افراد زیر را می‌توان نام برد:
محمد علی عموری، سید جابر آلبوشوکه ، سید مختار آلبوشوکه ، سید سلیم آلبوشوکه سید انور آلبوشوکه ، عبدالرضا آلبوشوکه ، سید موسی الموسوی، مصطفی سوفی، معین خنافره، سجاد دیلمی، حسین حردانی، فلاح جلداوی، ستار سواری، جاسم الحیدری، جمیل الحیدری، علی سواری، محمد الحیدری، اسکندر مقدم، علی جنادله، علی مجدم، قاسم سواری، خالد سواری، علی عیاشی، علی سداوی و افراد دیگری که پس از انتقال به مکان های نامعلوم، در ماه اسفند گذشته برای اخذ اعترافات اجباری از آنها بازگردانده شدند.

جبهه دمکراتیک مردمی احواز از نهادهای دولتی و سازمانهای بین‌المللی حقوق بشری میخواهد تا با مداخله فوری، از بروز جنایات و قتل عام هایی که توسط اشغالگران فارس علیه اسرای زندانی عرب احوازی صورت میگیرند، جلوگیری نموده و با توجه به معیارهای بین‌المللی و دولتی، اقدامات لازم را برای آزادی آنها انجام دهند.


فعال رسانه‌ای: “ابو فواد الاحوازی”

مترجم: فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
WWW.ALAHWAZ.COM

https://alahwaz.com/wp-admin/post.php?post=3822&action=edit

خروج از نسخه موبایل