تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / جهان / ادامه تظاهرات درشهر دیوانیه (قادسیه) عراق

ادامه تظاهرات درشهر دیوانیه (قادسیه) عراق

ادامه تظاهرات درشهر دیوانیه (قادسیه) عراق به بیکاری فقر وفساد حکومتی وگروههای نیابتی رژیم اشغالگر ایران.
۱۰ مه ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

About Admin

Leave a Reply