Home / گزارش ها / ملل تحت ستم / اعتراضات زندانيان در زندان مركزى ارومیه

اعتراضات زندانيان در زندان مركزى ارومیه

زندانیان ۳بند در زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به‌تراکم جمعیت و وضعیت وخیم بهداشتی دست به‌شورش زدند.


تراکم در بندها و فقدان کمترین امکانات بهداشتی شرایط وخیمی را به‌وجود آورده از جمله در یکی از بندها که ظرفیت آن ۵۰ نفر است، در حال حاضر بیش از ۱۵۰ زندانی را جا داده‌اند.
۱۲ مه ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

About Admin

Leave a Reply

Share This