تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / اعتراض کادر درمان جلوی درب بيمارستان صنايع پتروشيمی منشور الاحواز اشغالى

اعتراض کادر درمان جلوی درب بيمارستان صنايع پتروشيمی منشور الاحواز اشغالى

معشور(ماهشهر) از شهرهای تابعهٔ الاحواز اشغالی ،تجمع و اعتراض کادر درمان جلوی درب بيمارستان صنايع پتروشيمی در پی عدم رسیدگی و دریافت حقوق.
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This