تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / رژیم اشغالگر ایران در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته است!

رژیم اشغالگر ایران در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته است!

بانک مرکزی رژیم اشغالگر ایران با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها سقف پرداخت ⁧ وجه نقد⁩ به مشتریان در بانک‌ها و موسسات اعتباری را فقط ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد
۱۳ مه ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

 

About Admin

Leave a Reply

Share This