نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

تجمع اعتراضی کارگران شرکت هپکو اراک

تجمع اعتراضی کارگران شرکت هپکو اراک در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت تولید در این واحد صنعتی، در محوطه داخلی کارخانه.
۱۸ مه ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل