نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

اعتراض کارکنان عوارضی قزوین در محل اداره کل راه و شهرسازی قزوین برای دومین روز متوالی

این پرسنل در پی الکترونیکی شدن عوارضی، متضرر و از کار بیکار شدند
۱۷ مه ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل