تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / دادگاه اختلاس شرکت نیشکر سبع اتلال(هفت تپه)

دادگاه اختلاس شرکت نیشکر سبع اتلال(هفت تپه)

دومین روز دادگاه اسدبیگی و باند اختلاس و سرقت و قاچاق! اختلاسی که برابر با هزار و پانصد برابر مقداری است که شرکت نیشکر سبع اتلال(هفت تپه) را با آن مبلغ خریده‌اند!
بزرگترین دزدی تاریخ جغرافیای سیاسی موسوم به ایران اشغالگر با همدستی برخی مسئولین که اجازه نمیدهند از طریق رسانه‌ها، روند دادگاه مربوطه بطور مستقیم پخش شود!
محاکمه سریع این تاراجگران و واگذاری شرکت به کارگران شرکت نیشکر سبع اتلال و اعاده مطالبات از دست رفته بخشی از مطالبات برحق کارگران این شرکت است.

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This