تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / خيانت به کارگران سبع اتلال الاحواز اشغالى

خيانت به کارگران سبع اتلال الاحواز اشغالى

بخشی از پيام هشدار کارگران سبع اتلال(هفت تپه): هشدار به سید حسین جعاوله و سید کریم جعاوله!

به شما هشدار می‌دهیم که دست از خیانت به کارگران هفت تپه(سبع اتلال)بردارید.

این دو فرد خائن در تلاش هستند که فیلمی را در جهت حمایت از (مهاجر)”اسدبیگی ها” تهیه کنند. این دو از جوانان عرب جویای کار در منطقه سواستفاده میکنند و از آنها فیلم تهیه می‌کنند و در این فیلم این کارگران هنوز بیکار، از (مهاجر)اسدبیگی ها تشکر می‌کنند که آنها را استخدام کرده‌اند. در واقع با دادن وعده وعیدهای دروغین، از کارگران بیکاری که نیازمند کار هستند سواستفاده کرده‌اند که فیلمی تهیه کنند و آن را برای قوه قضائیه(رژیم اشغالگر) بفرستند تا به دروغ نشان دهند که(مهاجر) اسدبیگی ها به فکر مردم منطقه(عرب الاحواز) هستند!

سید حسین جعاوله و سید کریم جعاوله! هشدار می‌دهیم که دست از این کارها بردارید. تمام دنیا متوجه فساد و اختلاس و دزدی‌های بی انتهای این خاندان(مزدوران رژیم اشغالگر) شده است ولی شما دو تن از این خاندان فاسد حمایت میکنید؟ این بازی ها هم نمی‌تواند به داد این خاندان(مهرهای رژیم اشغالگر)برسد. اربابان فاسد شما، اسدبیگی های داعشی به زودی دادگاهی خواهند شد. دادگاهی که تنها و تنها با تلاش و استقامت کارگران هفت تپه( سبع اتلال) امکان پذیر شد. تکلیف این فاسدان روشن شده است و اگر شما هم دست از این خیانت به کارگران سبع اتلال برندارید، همین جا و در همین شرکت به حساب شماها رسیدگی خواهیم کرد.

پیام همکار – انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه @kargare7tape


فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This