تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / تجمع اعتراضی كارگران شهردارى منطقه ۶ احواز پایتخت

تجمع اعتراضی كارگران شهردارى منطقه ۶ احواز پایتخت

تجمع اعتراضی كارگران شهردارى منطقه ۶ احواز پایتخت به دليل پرداخت نکردن حقوق ماههای گذشته از سوی کارفرما.
۲۰ مه ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply