الاحواز

هجوم، تهديد، بازداشت و مجروح كردن كارگران شهردارى منطقه 6 احواز پایتخت

كارگران شهردارى منطقه 6 احواز پایتخت نسبت به عدم پرداخت حقوقشان طبق مصوبه شوراى عالى كار در سال 99 و پرداخت نشدن حقوق معوقه، براى چند روز متوالى اعتراض و دست از كار كشيدند.

1خردادماە 99 شهردارى احواز از طريق پيمانكار، كارگران جديدى را استخدام و بجاى كارگران سابق، بکار می‌گیرد كه با اعتراض كارگران مواجه مى شود. سپس مسؤولين شهردارى با يگان ويژه ترور و سرکوب تماس گرفته و به كارگران هجوم می‌آورند و چند تن از كارگران مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرند.

يكى از كارگران مىگويد: “ما بجز دستمزد خود چيزى نخواستيم، عيد رسيد و براى فرزندانمان چيزى نخريديم مورد ضرب وشتم نيروهاى يگان ويژه قرار گرفتیم، يكى از دوستانمان بنام «محمد منصورى »از ناحيه دست و ديگرى از ناحيه پا با تير مجروح شدند و يكى از كارگران بنام «رضا شريفى » را بازداشت كردند و روز جمعه دوم خرداد ماه 99 به دليل اصابت تير به ناحيه كمر جهت معالجه آزادش كردند”.

اين كارگر افزود: “علیرضا عالیپور معاون خدمات شهری احواز پایتخت به ما قول وقرارهائى داد اما بجاى اينكه وضعيت ما را روشن كند، نيروهاى يگان ويژه(ترور و سرکوب) را براى ما فرستاد”. روز گذشتە نيروهاى تروریست امنيتى با تماس با كارگران شهردارى از جمله على منصورى، جعفر منصورى، جمال سواعدى، ياسر بيت صياح، رسول سوارى ، رسول مرمزى و فاضل چنانى آنها را نسبت به ادامه اعتراض و تجمع تهديد كردند.

فواد فرج پور
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا