تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / ملل تحت ستم / تجمع اعتراضی کارگران شهرداری باسمنج آذربایجان جنوبی اشغالی

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری باسمنج آذربایجان جنوبی اشغالی

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری باسمنج آذربایجان جنوبی اشغالی
با تجمع و تحصن در ساختمان شهرداری، خواستار پرداخت حق و حقوق خود شدند.
۲۷ مه ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This