تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / کشاورزان در احواز اشغالی که به خاطر انتقال اب به استانهای فارس نشین محصولاتشان از بین می رود

کشاورزان در احواز اشغالی که به خاطر انتقال اب به استانهای فارس نشین محصولاتشان از بین می رود

کشاورزان در احواز پایتخت و سراسر احواز اشغالی که به خاطر ساخت چندین سد بروی سرچشمه های کارون دز وکرخه وسایر رودخانها وانتقال اب به استانهای فارس نشین محصولاتشان از بین می رود در این فیلم یک کشاورز جوان احوازی را مبینید که در یک مزرعه گوجه فرنگی از این رنج و مصیبت می نالد.
۳۱ مه ۲۰۲۰

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply