تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / شعله‌های عطش سینه را می‌فشارد تا آنگاه که چون آتشفشان در برابر استبداد و فاشیسم فوران کند

شعله‌های عطش سینه را می‌فشارد تا آنگاه که چون آتشفشان در برابر استبداد و فاشیسم فوران کند

گویی با شنیدن فریاد زمین از دهان ساکنان تشنه آن در برابر مستبدان، از فرهنگشان چیزی جز کشتار، خون ریختن و بی عدالتی چیزی دستگیرت نمی‌شود.
.
فریاد یک شهروند را که گویا میتوان فریادهای زمین و وطن او را از سینه زخم خورده‌اش، در مقابل شیطانی که سرزمینش را به تاراج برده، شنید..
.
اما شرم و آز برای آن کسانی که با پولی ناچیز به این ملت تحت ستم و این سرزمین خیانت کرده‌اند لکه ننگی است بر پیشانی شان. آنانی که به تمجید و ستایش قاتلان و تاراجگران فرزندان این مرزوبوم اشغال شده پرداختند. همانانی که رضایت خاطر قاتلان خونریزی را با خون فرزندان ستم کشیده این سرزمین خریدند.

خائنین خائن به ملت عرب آنانی هستند که بر صندلیهای اتاق شریعتی جنایتکار، همان‌ها که جنایات علیه ملت عرب الاحواز را می‌ستایند، هستند، روزهایتان خواهند رسید.


کاظم میاحی

فعال رسانه‌ای: “ابو فواد الاحوازی”

http://T.me/adpf25
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply