نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

آتش سوزی کارخانه کارتن سازی بینالود در منطقه بینالود مشهد توسط سپاه وبسیج

رژیم اشغالگر ایران توسط عوامل خود سپاه و بسیج برای انحراف افکار عمومی از وضعیت بد اقتصادی دست به سوزاندن پارکها وجنگلها میکند
۲ ژوئن ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل