نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

ادامه اعتصاب کارگران میدان نفتی آزادگان جنوبی در حویزه احواز اشغالی

اعتصاب کارگران میدان نفتی آزادگان جنوبی،برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و بیمه، همچنان ادامه دارد.

بیش از ۴ ماه حقوق، مزایا و بیمه دریافت نکرده اند.
۱ ژوئن ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل