Home / گزارش ها / ملل تحت ستم / معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: در مراکز درمانی بلوچستان اشغالی میزان مراجعه بیماران سرپایی و مشکوک به کرونا افزایش یافته است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: در مراکز درمانی بلوچستان اشغالی میزان مراجعه بیماران سرپایی و مشکوک به کرونا افزایش یافته است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: در مراکز درمانی بلوچستان اشغالی میزان مراجعه بیماران سرپایی و مشکوک به کرونا افزایش یافته است و به دنبال آن میزان بیماران بستری هم بیشتر شده که این موج فزاینده بیماران کرونا بسیار نگران کننده است.
۱ ژوئن ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This