تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / به آتش کشیدن گندم زارهای کشاورزان در کوهدشت لرستان

به آتش کشیدن گندم زارهای کشاورزان در کوهدشت لرستان

سپاه تروریستی رژیم اشغالگر ایران گندم زارهای کشاورزان در کوهدشت لرستان را به آتش کشید.
۴ ژوئن ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

https://www.youtube.com/watch?v=05BIS95FbJQ&feature=youtu.be

About Admin

Leave a Reply

Share This