نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

ابتلای 60 تن از کادر درمان تنها یک بیمارستان در القنیطره (دزفول) الاحواز اشغالی به کرونا‌

رئیس بیمارستان القنیطره از ابتلای 60 نفر از کادر درمانی این بیمارستان به بیماری کرونا خبر داد.
رژیم اشغالگر ایران گسترش این بیماری در اقلیم اشغال شده الاحواز را کلید زد.

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

خروج از نسخه موبایل