جغرافياي ايران جعليملل تحت ستم

بازهم آتش سوزی عمدی از سوی رژیم اشغالگر ایران

آتش سوزی مهیب در محوطه سایت تاریخی ربع رشیدی تبریز پایتخت دولت آذربایجان جنوبی اشغالی.
۳ ژوئن ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا