تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / انجمن تاريانا و همكارى آن با نهادهاى امنيتى تروریستی ايران اشغالگر در بازداشت فعالان ملت عرب احوازی

انجمن تاريانا و همكارى آن با نهادهاى امنيتى تروریستی ايران اشغالگر در بازداشت فعالان ملت عرب احوازی

بارها گفتيم كه نژادپرستان، عرب ستيزان، پان ايرانيستها در منطقه فعاليتهاى وسيعى دارند و براى ما موثق شد كه آنها همدست ارگانها تروریستی اطلاعات ج اسلامى ايران اشغالگر هستند و با آنها عليه فعالان فرهنگی ملت عرب احواز اشغالی همكارى و در امنيت سياسى فرمانداری نظامی کشور اشغال شده الاحواز مشاركت فعال دارند..
مسؤولين و نمايندگان عرب این کشور اشغال شده متاسفانه هيچگونه واكنشى نسبت به عربستيزى اين افراد معلوم الحال نداشته‌اند.!

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This