Home / گزارش ها / الاحواز / الاحواز اشغالی،باب هانی (بهبهان): تحت فشار قرار دادن جوانان بخاطر حضور در قیام آبان و تسلیم نشدن و سرخم نکردن

الاحواز اشغالی،باب هانی (بهبهان): تحت فشار قرار دادن جوانان بخاطر حضور در قیام آبان و تسلیم نشدن و سرخم نکردن

جوان: «من نه مواد فروشم و نه دزدم نه قاچاقچی ام نه از دیوار مردم بالا رفتم، جرمم فقط اینه که آبان ماه به گرونی بنزین اعتراض کردم به همین دلیل مامورا می ریزن تو خونم و زن و بچمو از تو رختخواب بیرون میکشن!»

فؤاد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This