Home / جغرافياي ايران جعلي / افغانها لانه جاسوسی رژیم ایران اشغالگر در کابل را سنگباران کردند

افغانها لانه جاسوسی رژیم ایران اشغالگر در کابل را سنگباران کردند

مردم افغانستان با برپایی تظاهراتی در مقابل “کنام جاسوسی رژیم اشغالگر ایران در كابل با فریاد” مرگ بر استبداد چه در كابل چه در طهران” خشم و نفرت خود را از قتل وحشیانه و سوزاندن پناهجویان افغانی به دست نیروهای امنیتی تروریستی ایران اشغالگر را ابراز داشتند.

این درحالی است که رژیم اشغالگر ایران، با تظاهر به دفاع از حقوق بشر، بیش از 14 روز در سوگ جورج فلوید آمریکایی مراسم سوگواری برپا نموده است و از سوی دیگر در مورد قتل وحشیانه و سوزاندن سه پناهجوی افغان و زخمی شدن چهار نفر دیگر توسط عناصر تروریستی خود سکوت اختیار کرده است.


علی حردانی پور الأحوازي

مترجم: فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply