تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / تجمع اعتراضی پرستاران شرکتی تبریز مقابل ساختمان نماينده نظامی رژیم اشغالگر ایران(استانداری) آذربایجان جنوبی اشغالی

تجمع اعتراضی پرستاران شرکتی تبریز مقابل ساختمان نماينده نظامی رژیم اشغالگر ایران(استانداری) آذربایجان جنوبی اشغالی

روز گذشته جمعی از پرستاران شرکتی تبریز در ادامه اعتراضات نسبت به عدم تبدیل وضعیت وسطح نازل حقوق دست به تجمع مقابل ساختمان نماینده نظامی رژیم اشغالگر ایران (استانداری) آذربایجان جنوبی اشغالی زدند.
۷ ژوئن ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This