Home / جغرافياي ايران جعلي / محقق آمریکایی: بازجوها در ایران به من گفتند بنویس ؛جاسوسی

محقق آمریکایی: بازجوها در ایران به من گفتند بنویس ؛جاسوسی

ژیو وانگ شهروند آمریکایی که چند سال در جغرافیای جعلی موسوم به ایران زندانی بود در مصاحبه با رادیوی عمومی ملی آمریکا گفت کسانی که در این سال‌ها از او بازجویی می‌کردند برایشان مهم نبود که او چه می‌داند: آنها مشخصا به من می گفتند که ما به یک توافق با آمریکا احتیاج داریم.

وانگ در این مصاحبه‌ افزود بازجوها در ایران به او گفته بودند: ما پولمان را از آمریکا می‌خواهیم.
می‌خواهیم زندانی‌هایمان را پس بگیریم و برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد تو باید جاسوس باشی.

او گفت مقام‌های ایرانی تهدیدش کرده بودند که در صورت اعتراف نکردن، همسر و پسرش را نخواهد دید.

وانگ که بیش از سه سال در ایران زندانی بود گفت بازجوها از او می‌خواستند به فارسی و انگلیسی بنویسد جاسوس است.

این دانشجوی دانشگاه پرینستون که در جغرافیای جعلی موسوم به ایران کار پژوهشی انجام می داد، سال گذشته با مسعود سلیمانی، استاد دانشگاه ایرانی زندانی در آمریکا مبادله شد و به آمریکا برگشت.
۱۲ ژوئن ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This