تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / تجمع اعتراضی نیروهای خدمات شهری مقابل شهرداری منطقه کوت عبدالله

تجمع اعتراضی نیروهای خدمات شهری مقابل شهرداری منطقه کوت عبدالله

تجمع اعتراضی نیروهای خدمات شهری مقابل شهرداری منطقه کوت عبدالله احواز پایتخت نسبت به پرداخت نشدن مطالبات شان توسط پيمانكار
۱۴ ژوئن ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This